תיאור

דבש 100% טהור ומשובח מפרחי הדר דרומיים. רדיית הדבש מתבצעת באופן ידני.

תמורה

תפתיעו אותי